Een bevlogen adviseur en spreker over verandermanagement en gedragsverandering

It is easier to act yourself in new ways of thinking,
than think yourself in new ways of action!

Nieuws

Op het moment zijn er geen nieuwspunten.

Meer

De kunst van Veranderen

Bewegen naar de kern

Dit boek is het resultaat van een uitgebreid ontwikkelproces. De auteurs presenteren een visie op en een model voor verandermanagement waarin vier vragen centraal staan: Waarom?, Wat?, Hoe?, Wie? Ik!

Deze bedrieglijk simpele vragen - én de relaties daartussen - helpen de lezer om stap-voor-stap complexe veranderkundige opgaven op een samenhangende manier te doorgronden.  En om betere keuzes te maken bij het scherpstellen van de businesspropositie, de organisatie-inrichting en de noodzakelijke veranderingen. In het verlengde hiervan komt een drietal dilemma’s aan de orde die zich in elke veranderpraktijk voordoen: het balanceren tussen ‘deel en geheel’, ‘inhoud en betekenis’ en ‘ratio en emotie’. Het model geeft de lezer handvatten om in de eigen praktijk snel tot de kern van een vraagstuk te komen.

Model, kernvragen en dilemma’s vormen de centrale elementen van een zoektocht naar ‘de heilige graal’ van de veranderkunde: het antwoord op de vraag ‘Wat werkt wel, wat niet en waarom?’ Tegelijkertijd laat dit boek zien dat veranderopgaven vaak lastig te managen zijn. Het gaat in dit boek dan ook letterlijk om ‘de kunst van veranderen’; een kunst die de nodige professionaliteit vraagt.

De uitdrukking ‘beeld gaat voor tekst’ wordt in dit boek serieus genomen. Alle centrale ideeën en concepten worden niet alleen beschreven, maar zijn ook vertaald in schema’s, afbeeldingen en illustraties. Door de jaren heen hebben honderden cursisten in de vorm van oneliners feedback gegeven op het model en het onderliggende gedachtegoed. Ook dat is meegenomen in de vormgeving. Dit alles heeft geleid tot een ‘visueel’ bijzonder vormgegeven boek.

Marco de Witte is organisatieadviseur en partner bij HGRV Adviseurs Managers; Jan Jonker hoogleraar ‘Duurzaam Ondernemen’ aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Samen verzorgen zij al jaren hooggewaardeerde seminars en leergangen over organisatieverandering. In hun gezamenlijke presentaties zijn zij een ‘onnavolgbaar’ duo.