Een bevlogen adviseur en spreker over verandermanagement en gedragsverandering

It is easier to act yourself in new ways of thinking,
than think yourself in new ways of action!

Nieuws

Op het moment zijn er geen nieuwspunten.

Meer

Essenties van verandermanagement

Laveren tussen dilemma's in de praktijk

Werken aan veranderen wordt steeds gewoner. Als mensen en als maatschappij doen we niet anders. Desondanks blijkt het in de praktijk van organisaties lastig om met al die veranderingen om te gaan.

De afgelopen jaren heeft een groep veranderaars, docenten en auteurs, inzichten en concepten rond verandermanagement bij elkaar gebracht in een succesvolle leergang. Honderden deelnemers hebben deze inmiddels gevolgd. Met elkaar is het gedachtegoed van de leergang steeds verder uitgewerkt. Dat alles vormt de basis voor dit boek.

'Essenties van verandermanagement' is ontwikkeld rond een centraal model dat helpt om een brug te slaan tussen veranderkundige inzichten en de weerbarstige praktijk van de veranderaar. Het boek is opgebouwd rond vier kernvragen: Waarom? Wat? Hoe? Wie? (Ik!). Het in samenhang beantwoorden van deze vier vragen is de kern van ieder veranderproces. Daarbij worden inzichten aangereikt zoals organisatie- en veranderdiagnose, strategisch leren, nieuwe organisatievormen, samenwerken, kleurendenken, organisatiedynamica, interventies en leiderschap.

Een steeds terugkerend thema in 'Essenties van verandermanagement' is het omgaan met dilemma's. Hier zijn dat er drie: deel versus geheel, inhoud versus betekenis en ratio versus emotie. Uiteindelijk gaat het bij succesvol veranderen om de vraag of de betrokken medewerkers met elkaar (emotioneel) betekenis kunnen verlenen aan het veranderproces. Als een rode draad loopt het bespreken van die dilemma's door alle hoofdstukken. Juist omdat het boek een collage is rond een model van meerdere auteurs en hun ideeën, biedt het een ongewone rijkdom aan inzichten en 'stemmen'. Met inzicht veranderen in de praktijk komt zo een stap dichterbij.