Een bevlogen adviseur en spreker over verandermanagement en gedragsverandering

It is easier to act yourself in new ways of thinking,
than think yourself in new ways of action!

Nieuws

Op het moment zijn er geen nieuwspunten.

Meer

Organiseren van mens en arbeid

Hedendaagse benadering van de kwaliteit van de arbeid

Wanneer is arbeid aantrekkelijk en uitdagend? Hoe kan arbeid aantrekkelijker en uitdagender gemaakt worden? Wanneer zijn werkplekken dusdanig ingericht dat ze zoveel mogelijk gunstige en zo weinig mogelijk ongunstige gevolgen voor mens en organisatie opleveren. Zijn werknemers met aantrekkelijke en uitdagende banen productiever, gemotiveerder, minder snel ziek, meer bij de organisatie betrokken? Zo luiden de kernvragen van dit boek.

Dit boek biedt een overzicht van het huidige wetenschappelijke denken over de kwaliteit van de arbeid in Nederland. Kwaliteit van arbeid verwijst naar een oordeel over het werk en de gevolgen daarvan voor de werknemer. Voor een dergelijk oordeel is kennis nodig over de kenmerken van het werk en de gevolgen voor de taakuitvoerder (de descriptieve dimensie). En er is een norm nodig om kwalitatief goede en kwalitatief slechte banen van elkaar te onderscheiden (de normatieve dimensie). In wetenschappelijke kringen worden omtrent beide kernvraagstukken uiteenlopende standpunten ingenomen.

In dit boek komen de belangrijkste hedendaagse benaderingen in Nederland aan de orde: de moderne sociotechniek, de arbeidsprocesbenadering, de Leidse school en de Delftse benadering van de kwaliteit van arbeid. We beperken ons niet tot de kernvraagstukken van de kwaliteit van de arbeid, maar besteden ook ruim aandacht aan de instrumenten die in de praktijk worden gebruikt voor het meten en beoordelen van de kwaliteit van de arbeid. Bovendien worden er veelvuldig voorbeelden gegeven van interventies op het vlak van de kwaliteit van de arbeid.

Het boek is geschreven voor studenten in het universitaire en het hoger beroepsonderwijs. Het is bedoeld voor opleidingen arbeids- en organisatiesociologie, arbeids- en organisatiepsychologie, personeels- en organisatiebeleid en human resource management. Verder is het uitermate geschikt voor onderzoekers, adviseurs, werkgevers en werknemersvertegenwoordigers die actief zijn op het brede veld van arbeidsvraagstukken en het vormgeven van arbeidsorganisaties; in het bijzonder voor arbeids- en organisatiedeskundigen in Arbodiensten.