Een bevlogen adviseur en spreker over verandermanagement en gedragsverandering

It is easier to act yourself in new ways of thinking,
than think yourself in new ways of action!

Nieuws

Op het moment zijn er geen nieuwspunten.

Meer

Essenties van Verandermanagement

Een kleine canon van veranderkundige benaderingen

‘Essenties van Verandermanagement’ is een (kleine) canon van veranderkundige benaderingen. Het enige overzichtswerk in de veranderkunde dat door (achttien) auteurs van verschillende benaderingen zelf is geschreven. Het biedt een hedendaags overzicht van het veranderkundig landschap en doet recht aan fundamentele kernvragen, recente ontwikkelingen en hoofdbrekende spanningen en paradoxen in de veranderpraktijk. ‘Veranderkunst’ is reflectief te schakelen tussen op het oog tegenstrijdige benaderingen en van daaruit te kiezen hoe te handelen. De kunst en de spanning zit in het gebruik maken van de breedte van het veranderspectrum, zonder de diepte van de aannames uit het oog te verliezen.


Het boek kent vier delen. Na een schets in vogelvlucht van de historie en het actuele landschap van veranderkunde, volgt een tweede deel met bijdragen die focussen op veranderideeën. Het derde deel laat zien hoe je de aanpak van het veranderproces verschillend kunt benaderen en hoe je de brug kunt slaan tussen het veranderidee en de lokale werkpraktijk. Tenslotte gaat het vierde deel in op het leidinggeven aan verandering en de leiderschapsopgave voor de veranderaar.

‘Essenties van Verandermanagement’ is toegankelijk geschreven, meer in de spreektaal van een voordracht, dan een wetenschappelijke verhandeling. Het boek is bedoeld voor veranderaars, leiders, managers, (interne en externe) adviseurs en professionals. Net als de eerdere editie hopen we dat het zijn weg vindt in universitaire studies, hbo-opleidingen in diverse vakgebieden, MBA’s, (postdoctorale) leergangen en cursussen. Het is geschikt als inleiding in de veranderkunde: een schets van diverse invalshoeken in het vakgebied, zonder concessies te doen aan de diepgang van de bespiegelingen.

Redactieleden:
Marco de Witte en Maurits Jan Vink zijn zelfstandig adviseur en docenten voor diverse business schools en hun (post-doctorale leergangen) ‘Verandermanagement’. Beiden waren lid van de redactie die de eerste editie van ‘Essenties van Verandermanagement’ in 2012 samenstelde. Nu met Marlieke van Grinsven, universitair docent en onderzoeker (Vrije Universiteit Amsterdam) vormden zij de redactie van deze volledig herziene editie.