Een bevlogen adviseur en spreker over verandermanagement en gedragsverandering

It is easier to act yourself in new ways of thinking,
than think yourself in new ways of action!

Nieuws

Op het moment zijn er geen nieuwspunten.

Meer

Laatste boek

Essenties van Verandermanagement

Een kleine canon van veranderkundige benaderingen

‘Essenties van Verandermanagement’ is een (kleine) canon van veranderkundige benaderingen. Het enige overzichtswerk in de veranderkunde dat door (achttien) auteurs van verschillende benaderingen zelf is geschreven. Het biedt een hedendaags overzicht van het veranderkundig landschap en doet recht aan fundamentele kernvragen, recente ontwikkelingen en hoofdbrekende spanningen en paradoxen…

Laatste artikel

Gareth Morgan: baanbrekend perspectief met metaforen

In deze bijdrage gaan de auteurs in op het gebruik van metaforen in de organisatiekunde. De wegbereider voor dit type denken was Gareth Morgan. Zijn boek Images of organization is een tijdloos alternatief voor de eenzijdig rationele en economische benadering van organisaties. Zich baserend op verschillende wetenschappelijke paradigma’s onderscheidt Morgan acht metaforen die tot op…

Laatste column

Lidmaatschap gaat voor leiderschap!

Column voor de Ambachtsschool voor Organiseren en Veranderen

Lidmaatschap gaat voor leiderschap! Marco de Witte Apart in plaats van samen Juni 2022, einde academisch jaar, altijd druk. Dit jaar nog een beetje extra vanwege een paar grote(re) klussen. Mooie opdrachten die me uitdagen met leiders in verandering te werken op het snijvlak tussen taaksysteem (de casus die zij inbrengen) en hun systeem (gezin) van herkomst. ‘Leiders nemen…