Een bevlogen adviseur en spreker over verandermanagement en gedragsverandering

It is easier to act yourself in new ways of thinking,
than think yourself in new ways of action!

Nieuws

Op het moment zijn er geen nieuwspunten.

Meer

Laatste boek

De kunst van Veranderen

Bewegen naar de kern

Dit boek is het resultaat van een uitgebreid ontwikkelproces. De auteurs presenteren een visie op en een model voor verandermanagement waarin vier vragen centraal staan: Waarom?, Wat?, Hoe?, Wie? Ik! Deze bedrieglijk simpele vragen - én de relaties daartussen - helpen de lezer om stap-voor-stap complexe veranderkundige opgaven op een samenhangende manier te doorgronden.  En om betere…

Laatste artikel

Gareth Morgan: baanbrekend perspectief met metaforen

In deze bijdrage gaan de auteurs in op het gebruik van metaforen in de organisatiekunde. De wegbereider voor dit type denken was Gareth Morgan. Zijn boek Images of organization is een tijdloos alternatief voor de eenzijdig rationele en economische benadering van organisaties. Zich baserend op verschillende wetenschappelijke paradigma’s onderscheidt Morgan acht metaforen die tot op…