Een bevlogen adviseur en spreker over verandermanagement en gedragsverandering

It is easier to act yourself in new ways of thinking,
than think yourself in new ways of action!

Nieuws

Op het moment zijn er geen nieuwspunten.

Meer

Gareth Morgan: baanbrekend perspectief met metaforen

In deze bijdrage gaan de auteurs in op het gebruik van metaforen in de organisatiekunde.
De wegbereider voor dit type denken was Gareth Morgan. Zijn boek Images of organization
is een tijdloos alternatief voor de eenzijdig rationele en economische benadering
van organisaties. Zich baserend op verschillende wetenschappelijke paradigma’s onderscheidt
Morgan acht metaforen die tot op de dag van vandaag uiterst actueel zijn. In dit
artikel beschrijven de auteurs deze kort, niet alleen als beelden van organisaties, maar
tevens als handelingskaders. Metaforen helpen de diagnose en het complexe, ambigue
en paradoxale karakter van organisaties te begrijpen. Images of organizations is nog altijd
een inspiratiebron voor ‘reflective practitioners’, ook om eventueel nieuwe metaforen
toe te voegen. In deze traditie, met de orthopedagogiek als brondomein, introduceren
we hier de metafoor van de verwaarloosde organisatie. Deze biedt een intrigerende
parallel tussen opvoed- en leiderschapsstijlen in organisaties.