Een bevlogen adviseur en spreker over verandermanagement en gedragsverandering

It is easier to act yourself in new ways of thinking,
than think yourself in new ways of action!

Nieuws

Op het moment zijn er geen nieuwspunten.

Meer

De Januskop van de industriële samenleving

Technologie, arbeid en klassen aan het begin van de jaren negentig

In onze industriële samenleving is veel tot stand gebracht. De verworvenheden worden echter verschillend gewaardeerd. Mede daarom is het velen onduidelijk in welke richting onze samenleving zich beweegt. Om hierover tot een evenwichtig oordeel te komen bevat deze empirische studie veel informatie. Vanuit een kritische beschouwing van de theorie van de industrieel prestatiesamenleving wordt aan vier thema's aandacht geschonken:

  • De invloed van de technologische ontwikkeling op veranderingen in arbeidsorganisaties
  • De relatie tussen technologische ontwikkelingen en de kwaliteit van arbeid
  • De relatie tussen de positie van werknemer in het bedrijf en hun opvattingen over arbeid, politiek en cultuur
  • De afnemende kansen van werknemers op een carrière in hun beroepsleven

De auteurs concluderen dat onze huidige industriële samenleving een Januskop heeft. Aan de ene kant staan veel positief te waarderen verworven heden, aan de andere kant bedreigen een aantal negatieve ontwikkelingen in arbeid en bedrijf de kwaliteit van het beroepsleven.