Een bevlogen adviseur en spreker over verandermanagement en gedragsverandering

Mijn missie: Edutainment! ☺

Nieuws

Op het moment zijn er geen nieuwspunten.

Meer

Testimonials & Referenties

Directeur Ministerie:

…. In Utrecht hield je 230 projectverantwoordelijken bij de les, toen je snel, inhoudelijk goed en ook een humorvol betoog hield over de complexiteit (maar ook: haalbaarheid) van omvangrijke veranderingsprocessen. Je speelde goed in op de reacties van de zaal, flexibel en scherp. ……. In Den Haag hield je 70 managers de spiegel voor over hun eigen rol bij de invoering van het nieuwe besturingsmodel. Het heeft indruk gemaakt, over jouw verhaal, dat algemeen was maar tegelijkertijd ook erg ‘dichtbij’ kwam, is nog lang nagepraat. Laagdrempelig, maar niet gemakkelijk of glad. De voorbeelden ‘to the point’. Je weet duidelijk waar je het over hebt en je kunt dat gloedvol vertalen naar onze situatie. Kortom: knap!

 

Directeur HR-Adviesbureau:

Een bijeenkomst met Marco de Witte staat borg voor een interactieve, energiegevende ochtend, middag of avond. Marco beschikt over de gave om moeilijke onderwerpen op een toegankelijke manier over de bühne te brengen. Hij is in staat zijn toehoorders van de eerste tot de laatste minuut te boeien. Ingewikkelde materie vertaalt hij naar voor iedereen herkenbare situaties in de dagelijkse werkpraktijk. Theoretische diepgang gekoppeld aan de praktische realiteit: deze combinatie gelardeerd met humor, zorgt ervoor dat zowel grote als kleine groepen op het puntje van hun stoel zitten.

Directievoorzitter grote bank:

In het kader van ons Management Development Programma heb je essentiële toegevoegde waarde geleverd rond het thema ‘verandermanagement’. Je goed onderbouwde visie op wat veranderen in organisaties is, wist je daarbij in een prima combinatie van gedegen theoretische kennis met praktische oefeningen, heel goed over te brengen. De aandacht die je hierbij gaf aan het zo noodzakelijke evenwicht tussen rationele analyse en de emotionele dimensie in verandertrajecten was voor velen van ons een eye-opener. De waardering voor jouw optreden was mede daardoor voor onze leidinggevenden zeer hoog.

 

Associate Dean Business School:

Marco’s stijl van spreken laat zich typeren door dynamiek, tempo en een hoog entertainment gehalte, zonder aan de inhoudelijke verantwoording voorbij te gaan (edutainment!). Hij verplaatst zich moeiteloos in de doelgroep en kan zijn manier van voordragen goed aanpassen aan de omvang van de groep. ….. Inhoudelijk heeft Marco een inspirerende visie op organiseren en veranderen… Hij weet zijn doelgroep te overtuigen van het feit dat een goed veranderidee weinig kans van slagen heeft, zonder emotionele betekenis aan dit idee te geven. Die visie weet hij te onderbouwen met pakkende anekdotes en waar mogelijk spannende simulaties.