Een bevlogen adviseur en spreker over verandermanagement en gedragsverandering

What can I bring in to support you?

Nieuws

Op het moment zijn er geen nieuwspunten.

Meer

Visie op ‘Veranderen’

De kern samengevat:

  • Ondanks alle kennis en ervaringen die we met organisatieveranderingen op hebben gedaan, zijn veel organisaties niet in staat om in veranderingsprocessen hun oorspronkelijke doelstellingen te realiseren. Ingrijpende organisatieveranderingen blijken complex en veel veranderprojecten eindigen in een mislukking. Het succesrecept bestaat niet, wel zijn een aantal belangrijke ingrediënten bekend.
  • Het gaat allereerst om een samenhangend antwoord op vier centrale vragen; waarom, wat, hoe en ik. Simpele vragen die menig verandermanager in de praktijk onbeantwoord laat.
  • En dan de grootste opgave; het managen van drie veranderkundige dilemma’s. Allereerst het dilemma van deel (de verandercasus) en geheel, dan die van inhoud en betekenisverlening en tenslotte, de meest uitdagende, het verbinden van ratio en emotie. Medewerkers zijn onvoldoende ‘gewired’ en houden niet van veranderingen houden. Echter, organisaties hebben het vanwege hun drang tot overleven nodig. Over dilemma’s gesproken ……..